Products

An overview of all documentation
can be found here

Szczelny dach DERBIGUM

You are here: Home / Dlaczego Derbigum / 100% Zrównoważonego rozwoju

100% Zrównoważonego rozwoju

Nasze aktywne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju daje gwarancję wyższej jakości i trwałości naszych produktów, ograniczenie odpadów daje rzeczywiste długofalowe oszczędności.

Wyróżnienia i nagrody są dowodem dla nas, że jesteśmy w lepszej sytuacji, niż wymaga protokół z Kioto! Od 2000 r. stale szukamy lepszych sposobów na oszczędzanie energii. Do dziś dzięki ty inicjatywom mogliśmy zaoszczędzić 14% energii.

Cykl życia produktu odgrywa istotną rolę, jeśli weźmie się pod uwagę oddziaływanie na środowisko. To logiczne, że im wcześniej trzeba wymienić produkt, tym więcej powstanie odpadów i tym więcej trzeba będzie produkować. Dlatego ważne jest, aby wybierać szlachetne materiały najwyższej jakości, które są w pełni zgodne.

Bardzo starannie dobieramy naszych dostawców i zwracamy uwagę na ograniczanie opakowań. Niektóre rodzaje opakowań preferujemy bardziej niż inne.

Również pod względem recyklingu Derbigum jest prawdziwym pionierem.

W Derbigum jesteśmy przekonani, że ochrona środowiska jest częścią ogólnej strategii, która zawiera różne kryteria.