Products

An overview of all documentation
can be found here

Szczelny dach DERBIGUM

You are here: Home / Zielona innowacja / Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Firma Derbigum zdobyła już wiele nagród za swój wkład w recykling, politykę ochrony środowiska, odnawialność i „Zieloną innowację”.

Szereg naszych produktów zostało poddanych Analizie cyklu życia (LCA), pod nadzorem grupy ekspertów. Analiza LCA, zwana również analizą „Cradle-to-Cradle”, wykorzystuje metodę prac i obliczeń stosowaną w normie ISO 14040. Celem tej analizy jest określenie wpływu produktu na środowisko, przez analizę jego poszczególnych etapów istnienia: produkcja zasobów, produkcja samego produktu, transport, zastosowanie i koniec istnienia produktu.

Wyniki badania oddziaływania produktów przedstawiono ECOBILAN, wydziałowi ds. zrównoważonego rozwoju w PriceWaterhouseCoopers, który skontrolował dane.

W 2008 r. DERBIGUM otrzymała nagrodę „Best Innovator Award Belgium”, nagrodę dla najlepszego innowatora, przyznawaną przez AT Kearney and Partners. Jest to nagroda dla małych i średnich przedsiębiorstw i dużych firm, przyznawana w 12 krajach Europy, USA, Kanadzie i Meksyku. Firma DERBIGUM wygrała nagrodę w kategorii „MSP” z uwagi na tworzenie innowacyjnych produktów dla zrównoważonego zarządzania budynkami i energią, w połączeniu z intensywnym programem recyklingu zasobów.

Również w 2008 r. firma DERBIGUM otrzymała nagrodę EMAS. System ekozarządzania i audytu w UE (EMAS) jest narzędziem do zarządzania, przeznaczonym dla firm i innych organizacji, pozwalającym na ocenę, raportowanie i doskonalenie ich osiągnięć w zakresie polityki ochrony środowiska.