Products

An overview of all documentation
can be found here

Szczelny dach DERBIGUM

You are here: Home / Rozwiązania w dziedzinie pokryć dachowych / Pokrycie dachowe z obojętnym ph

Pokrycie dachowe z obojętnym ph

Na klasycznej papie bitumicznej woda może w reakcji z bitumem zmieniać odczyn na kwaśny.

Derbigum Arte nie oddziałuje na pH wody deszczowej. Dlatego wodę można wykorzystać do celów sanitarnych, w ogrodzie lub np. do fontanny.

Na dachu bitumicznym bez ochrony UV elementy metalowe mogą korodować. Dzięki swej specyficznej charakterystyce, Derbigum Arte unika pogarszania stanu metalowych elementów dachu, ponieważ woda deszczowa zachowuje swój obojętny odczyn pH. Dzięki temu wykończenia metalowe zachowują swój pierwotny wygląd.


Pokrycie dachowe z obojętnym ph

DERBIGUM ARTE