Products

An overview of all documentation
can be found here

Szczelny dach DERBIGUM

You are here: Home / Zielona innowacja / Recykling

Recykling

DERBIGUM od lat jest pionierem recyklingu. Nawet dzisiaj, specjalista w dziedzinie energooszczędnych materiałów dachowych pracuje nad innowacyjnym, unikalnym system recyklingu dla ścinków dachowych i odpadów pokryć dachowych. Dekarze mogą bezpłatnie oddawać ścinki dachowe u wybranych sprzedawców materiałów budowlanych i specjalistycznych składach materiałów dekarskich. A jeśli posortują swoje odpady, mogą oszczędzić 15% na kosztach ich likwidacji.

DERBIGUM jest jedynym belgijskim producentem, który jest w stanie włączyć odpady dekarskie bezpośrednio z powrotem do procesu produkcyjnego.

Wyjątkowy i opatentowany system umożliwia obróbkę i recykling starych, bitumicznych materiałów dachowych na nowe zasoby, wykorzystywane w produkcji przyjaznych dla środowiska pap dachowych. Obecnie ponad 1/4 zasobów to bitum z recyklingu, stanowiący prawie 4000 ton rocznie. Celem na 2013 r. rok w DERBIGUM jest recykling 10 000 ton rocznie.

DERBIGUM wprowadza 2 innowacyjne systemy recyklingu, jeden dla pokryć dachowych i jeden dla ścinków dekarskich, aby umożliwić firmie przetwarzanie większej ilości materiałów odnawialnych. W ten sposób firma DERBIGUM dowodzi, że che utrzymać swój „zielony” wizerunek. W ciągu ostatnich 3 lat firma DERBIGUM zainwestowała 2,5 mln euro w proces recyklingu ponownie wykorzystujący ścinki papy i odpady pokryć dachowych w produkcji pap bitumicznych. Wyzwanie polega na optymalizacji tego procesu recyklingu, cel ten jest osiągalny tylko z udziałem dekarza.

Ostatnio firma DERBIGUM rozpoczęła zbiórkę ścinków dekarskich i dostarcza do tego celu duże worki. Dekarze mogą bezpłatnie oddawać odpady (niezależnie od marki produktu) w miejscowym składzie produktów dekarskich. Koszt tego recyklingu pokrywa firma DERBIGUM. Program jest prowadzony w Belgii i sąsiednich krajach. Obecnie 25 punktów zbiórki znajduje się we Flandrii i 8 w Walonii. W najbliższym czasie zostanie założonych przynajmniej 25 dodatkowych punktów zbiórki.

Recykling starych pap dachowych jest najtrudniejszą częścią procesu recyklingu. Wiele dachów składa się z różnych warstw. Przy demontażu dachu spowoduje to powstanie niejednorodnego odpadu, którego nie można wykorzystać, ponieważ jest zanieczyszczony kamieniami, drewnem, cynkiem, ołowiem…

Aby zachęcić dekarza do sortowania tych odpadów, firma DERBIGUM oferuje wyjątkowy upust: Dekarze otrzymują 15% upust, jeśli dostarczą odpady do wybranego dostawcy.


W ciągu ostatnich 3 lat, firma Derbigum zainwestowała 2,5 mln euro w instalację recyklingu odpadów ze starych pokryć bitumicznych i ścinków do postaci materiału, który można ponownie wykorzystać do produkcji pokryć dachowych. Wyzwanie optymalizacji tego procesu nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych dekarzy.

Koen Sneiders
Kierownik ds. Recyklingu, Derbigum