Products

An overview of all documentation
can be found here

Szczelny dach DERBIGUM

You are here: Home / Zielona innowacja

Zielona innowacja

Część naszego DNA

Derbigum nie czekało na protokół z Kioto.

Od ponad 20 lat firma Derbigum była intensywnie zaangażowana w badania i rozwój nowych produktów nienaruszających równowagi ekologicznej. Obecnie nasza firma w dalszym ciągu poszukuje alternatywnych rozwiązań w zakresie konstrukcji produktów, wykorzystując surowce umożliwiające ograniczenie emisji CO2. Globalne ocieplenie i emisja CO2 to główne problemy obecnej dekady. W celu ich rozwiązania Derbigum oferuje produkty nienaruszające równowagi ekologicznej. Jako pierwsza firma na świecie Derbigum wprowadza na rynek produkty w postaci płynnej, niezawierające rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC).

Recycling bez uszczerbku na jakości

Od roku 1999 w Derbigum poddawane jest recyklingowi około 4 000 ton mieszanek bitumicznych rocznie. Bitum zachowuje niezmiennie wysoką jakość - tak jak stopione i odlewane złoto - i dlatego idealne nadaje się do produkcji nowych membran. Derbigum wykorzystuje do całej 100% produkcji materiały organiczne i uzyskane z recyklingu. Takie rozwiązanie zapewnia produkt końcowy nadający się całkowicie do recyklingu.

Trwałość przez 60 lat

Okres eksploatacji pokryć dachowych Derbigum wynosi 60 lat

Chociaż inne pokrycia dachowe trzeba wymieniać już po 15 latach, membrany Derbigum zachowują swoje właściwości nawet po upływie 30 lat. Zastosowanie nowej warstwy pozwoliło wydłużyć żywotność membrany aż do 60 lat! Potwierdziły to przeprowadzone niezależne badania. Po upływie tego okresu zużyte pokrycia dachowe poddawane są przetworzeniu, zapewniając najwyższej jakości papy dachowe.